Op 19 november organiseerden we op het Dr. Mollercollege een workshop Tussenjaarplan, speciaal voor leerlingen en ouders uit de examenklassen. Tijdens de workshop gingen leerlingen en ouders in gesprek met elkaar over wel of geen tussenjaar. Gedachten en ideeën die eerder tijdens de workshop op papier zijn gezet door leerlingen en ouders afzonderlijk vormden de inhoud van het gesprek. Er ontstonden mooie gesprekken: visies op het tussenjaar werden gedeeld, twijfels werden geuit en ideeën werden concrete plannen. 

Natuurlijk zijn de leerlingen na afloop van de workshop niet verplicht een tussenjaar te nemen. De mogelijkheden onderzoeken en het gesprek voeren met ouders is voor iedere leerling waardevol, ook al besluiten de leerlingen wellicht toch te gaan studeren volgend schooljaar. 

De workshop is samengesteld in samenwerking met het landelijke Tussenjaarkenniscentrum en werd verzorgd door de decaan. We kijken terug op een waardevolle avond die we op termijn ook zullen aanbieden aan voor-examenklassen.