• een thema-avond organiseert op 10.03.2020 voor ouders met als thema ‘het puberbrein’? Deze avond wordt verzorgd door dr. Aletta Smits, ouders ontvangen later de uitnodiging per mail;
  • de Algemene Leden Vergadering heeft gepland op 19.03.2020 om 19.00 uur? Ouders ontvangen hierover nog een mail;
  • leden zoekt? Als je belangstelling hebt, dan ben je van harte uitgenodigd om een OR-vergadering bij te wonen! In de notitie Wie is en wat doet de Ouderraad, vind je meer informatie over deze taak.