Waarom is internationalisering belangrijk?

Onze school wil internationalisering breed inzetten om onze leerlingen zich bewust te laten worden van de internationale omgeving waarin wij leven en hun rol daarin.

Het is in de hedendaagse samenleving onmogelijk het buitenland links te laten liggen. Voor een goede voorbereiding van onze leerlingen op hun latere leven is het van belang dat ze kennismaken met en actief deelnemen aan een vorm van internationalisering.

Het huidige TTO-programma geeft inhoud aan internationalisering als integraal onderdeel van dit programma. Het Europees Platform, als bewaker van de kwaliteit van de tto scholen in Nederland, stelt een goede invulling van dit aspect dan ook als eis.

Internationalisering vorm geven

In de komende jaren wordt er gewerkt aan het verder vormgeven van internationalisering voor alle leerlingen als een rode draad door de opleiding heen. Activiteiten die daarbij denkbaar zijn of al plaatsvinden zijn o.a. contacten met leeftijdgenoten middels online platforms, samenwerken aan thematische opdrachten met leeftijdgenoten via internet, bezoek aan internationaal georiënteerde bedrijven/organisaties in de regio, dagexcursies naar steden in buurlanden waarbij de cultuur van stad en/of land centraal staan, reizen met daarin onderdelen waarbij onze leerlingen leeftijdgenoten ontmoeten op de plaats van bestemming, en uitwisselingsreizen waarbij de landen wederzijds bezocht worden.

Elk jaar zal het aanbod net weer anders zijn. De school actualiseert continu de mogelijkheden die leerlingen geboden worden.