Werken aan de ontwikkeling van wereldburgerschap

Met ingang van 1 oktober 2019 mogen we onze school een “Global Citizen school” noemen.  We maken nu deel uit van een netwerk van ongeveer 70 scholen die allemaal willen werken aan de ontwikkeling van het wereldburgerschap. We willen leerlingen opleiden tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij. Dit streven beperkt zich niet tot onze TTO-afdeling, maar geldt voor alle onze leerlingen.

We willen lessen met een intercultureel tintje (eTwinning, taaldorp, gastdocenten) aanbieden voor alle vakken. De uitwisseling met een buitenlandse school en reis vormt een belangrijk thema. En tot slot is er extra aandacht voor het talenonderwijs.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en plannen.

Waarom wereldburgerschap?

De wereld is groter dan het klaslokaal. Maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering en migratie spelen op alle niveaus: zelfs al op school, maar ook elders in de wereld. Ze vragen om mondiale oplossingen. Daarom is het zo belangrijk om al op jonge leeftijd te leren over grenzen heen te kijken. Alle scholen moeten werken aan burgerschap, maar met wereldburgerschap zoals je op onze school werkt, ga je net een stapje verder. Je verbreed je blik. Als jongere leer je dat je op kleine schaal al een belangrijke impact kunt hebben. Door met wereldburgerschap aan de slag te gaan bied je leerlingen de basis om zelfverzekerd in de wereld te staan en een positieve bijdrage aan onze samenleving te leveren.

Een wereldburger, wat is dat dan?
  • Bewustwording van jouw rol als wereldburger
  • Openstaan voor anderen
  • Betrokken bij de wereld om je heen, ver weg en dichtbij
  • Realiseren dat wat je doet, effect heeft op de rest van de wereld
  • Inzetten voor een vreedzame, rechtvaardige en duurzame internationale samenleving, waarin iedereen meetelt.