VOORLICHTINGSAVONDEN GAAN DOOR

De aangescherpte maatregelen rondom Covid-19 hebben er gelukkig niet toe geleid dat we de voorlichtingsavonden op 15 en 16 november af moeten lassen. Jullie zijn van harte welkom op onze school!
Om de avond voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen, vragen we jullie medewerking bij het volgende:
  • Graag met maximaal één ouder per kind de voorlichting bezoeken.
  • Volwassenen vragen we om in de gangen een mondkapje te dragen (zittend in de lokalen mag deze af).
Wij doen onze uiterste best om overal de 1,5 meter te waarborgen en vragen jullie medewerking.
De voorlichtingen starten om 19.00 u resp. 20.15 uur. Na binnenkomst bieden we jou en één van je ouders iets te drinken aan. We vragen jullie om daarna direct naar het lokaal te gaan.