Plusdocument

Vanaf klas 1 wordt op onze school gewerkt aan een plusdocument. Het plusdocument is een bijlage bij het diploma aan het eind van de schoollooopbaan. Het is een opsomming van alle extra activiteiten die een leerling gedurende zijn/haar schoolcarrière gedaan heeft, maar het geeft ook aan welke persoonlijke groei een leerling heeft doorgemaakt. Steeds meer vervolgopleidingen hebben een toelatingsprocedure met een gesprek over wat een leerling buiten het verplichte schoolprogramma heeft gedaan. Met dit persoonlijke plusdocument, kan een leerling dat aantonen. Als basis voor het plusdocument, houden leerlingen gedurende alle schooljaren een portfolio bij.