Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding

Zelf sturing geven aan je (leer)loopbaan zodat je een leven lang keuzes kunt maken in een snel veranderende studie- en beroepenwereld: daarover gaat Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Op onze school maak je twee toekomstbepalende keuzes: de profielkeuze in klas 3 en de studiekeuze in het eindexamenjaar.

Vaardig zijn in het maken van deze én volgende loopbaankeuzes gaat echter niet alleen over het verkrijgen van informatie over de mogelijkheden. Het is ook van belang dat je actief onderzoekt wie jij bent en wat jij wilt én dat je in de praktijk ervaringen opdoet. Daarom wordt bij ons op school ook in de andere leerjaren aandacht besteed aan LOB, in verschillende vormen.

Je wordt tijdens dit doorlopende LOB-traject begeleid door je mentor. Ook kun je bij je mentor terecht met vragen over jouw LOB-traject en eventuele twijfels.

Gedurende het schooljaar zal onze decaan leerlingen en ouder(s)/verzorgers(s) ter ondersteuning van dit proces, informeren over:

  • Profiel- en studiekeuze zoals bijvoorbeeld over proefstudeer- en meeloopdagen. Zij zal ook aangeven waar informatie op het internet over dit onderwerp te vinden is.
  • Doorstuderen of tussenjaar
  • Vakkenvoorlichting
  • Uitleg en uitnodigen regionale opleidingenmarkt en beroepenavond