STOP THE BRAINDRAIN

Elk jaar bezoekt een groep bovenbouwleerlingen in kleine groepjes een Waalwijks bedrijf. Zij maken niet alleen kennis met het bedrijfsleven in Waalwijk, maar krijgen ook de unieke kans om een vraagstuk voor het bedrijf op te lossen. Onder anderen grote, internationale bedrijven openden hun deuren voor onze leerlingen.

LOB

Zelf sturing geven aan je (leer)loopbaan zodat je een leven lang keuzes kunt maken in een snel veranderende studie- en beroepenwereld: daarover gaat Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Op onze school maak je twee toekomstbepalende keuzes: de profielkeuze in klas 3 en de studiekeuze in het eindexamenjaar.

LAPTOPS

In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met laptops in leerjaar 1. De veranderende samenleving, voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en ook de toenemende digitalisering zijn de bron van onze ontwikkeling. We zetten de laptops in ter ondersteuning van ons onderwijs.

PLUSDOCUMENT

Vanaf klas 1 wordt op onze school gewerkt aan een plusdocument. Het plusdocument is een bijlage bij het diploma aan het eind van de schoollooopbaan. Het is een opsomming van alle extra activiteiten die een leerling gedurende zijn/haar schoolcarrière gedaan heeft, maar het geeft ook aan welke persoonlijke groei een leerling heeft doorgemaakt.

HACO

Onze school is lid van de stichting Havisten Competent (HaCo). HaCo is een netwerk van 31 havoscholen in Nederland. Deze scholen kiezen voor een eigen aanpak om hun havoleerlingen voor te bereiden op een mooi diploma en een goede overgang naar het hbo. Dit doen ze door de voor het hbo relevante competenties centraal te stellen.

OLYMPIAKLAS

Leerlingen met een gemengd advies m/h kunnen plaatsnemen in de Olympiaklas, mits de toelatingscommissie positief adviseert. De Olympiaklas staat voor kwalitatief goed onderwijs op havo niveau. Via de Olympiaklas krijgen leerlingen met een mavo-havo advies de kans om in 5 jaar een havodiploma of in 4 jaar een mavodiploma te halen.