Sportklassen weer opgestart met activiteiten

De sportklassen 1 tweetalig hebben de afgelopen weken getennist. Ze passen de geleerde vaardigheden toe op een “echte” tennisbaan bij tennisvereniging “de Mattenkloppers”.