Je wilt het beste voor je kind. Wij als school ook. Wij vragen ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage omdat we graag extra activiteiten, faciliteiten en producten willen bieden aan onze leerlingen. Deze kosten worden niet vergoed door de overheid.

Ook dit jaar doen wij weer een beroep op ouder(s)/verzorger(s). Met jullie jaarlijkse financiële steun zijn we namelijk als scholengroep in staat om -een groot gedeelte- van deze kosten te dekken.

Onderstaand vind je een overzicht van de kosten.

Overzicht ouderbijdragen 2019-2020