U wilt het beste voor uw kind. Wij als school ook. Wij vragen alle ouder(s)/verzorger(s) ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage omdat we graag extra activiteiten, faciliteiten en producten willen bieden aan onze leerlingen. Deze kosten worden niet vergoed door de overheid.

Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u. Met de jaarlijkse financiële steun van ouder(s) en verzorger(s) zijn we namelijk als scholengroep in staat om -een groot gedeelte- van deze kosten te dekken.

Onderstaand vindt u een overzicht van de kosten.

Overzicht ouderbijdragen 2019-2020

Ons reisprotocol vindt u hier.