Historie van de school

Het Dr. Mollercollege is in 1916 als Waalwijkse Handelsdagschool en tevens als een van de eerste twee scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs gesticht door de gedreven katholiek en onderwijspionier dr. Hendrik Moller. In 1931 ging vanuit deze Handelsdagschool de driejarige HBS (Hogere Burger School) van start. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was er de volwaardige, vijfjarige HBS met de afdelingen A en B, alleen voor jongens. Meisjes kwamen er pas na de oorlog, op de MMS (Middelbare Meisjes School). Met het betrekken van het gebouw aan de Burgemeester Moonenlaan in 1953, kreeg de school ook een nieuwe naam, om de initiator te eren: het Dr. Mollercollege. In 1955 werd de school een gymnasium rijker.

De jaren vijftig, zestig en zeventig brachten zo’n onstuimige groei van het leerlingenaantal van ‘het Moller’, dat tot tweemaal toe een forse uitbreiding van het gebouw nodig was (rond 1959 en rond 1974). De Mammoetwet bracht in 1968 de brugklas. Nieuwe schooltypen, het havo en het atheneum, vervingen binnen enkele jaren de oude vertrouwde HBS en MMS. Het gymnasium bleef, maar ging ook mee in de veranderingen. Nieuwe begrippen als ‘vakkenpakketten’ en ‘clusters’ deden hun intrede. In schooljaar 2006 - 2007 startte het Moller een tweetalige (Engels) stroom binnen het vwo. Buitenschoolse activiteiten als excursies, toneeluitvoeringen, sport, muziek en werkweken zorgden voor afwisseling en verrijkten het schoolleven. In de jaren tachtig puilde het Moller uit. Het leerlingenaantal bereikte zelfs de 1470, waarna het weer langzaam daalde tot onder de 1200. In 1993 werd een volledige fusie met de Waalwijkse Michaël­mavo aangegaan. Tegelijk deed de ‘basisvorming’ haar intrede. Dit betekende: 15 vakken vanaf klas 1, waaronder enkele nieuwe zoals techniek en verzorging. In 1995 werd overgegaan tot fusie met de Scholengemeenschap Crispijn te Kaatsheuvel.

In 1999 fuseerde het Dr. Mollercollege in Waalwijk en Kaatsheuvel met de Walewyc-mavo in Waalwijk en het d’Oultremontcollege in Drunen en Vlijmen tot Instelling voor R.K. Voortgezet Onderwijs in de Langstraat. In 2004 werd besloten voortaan te spreken van OMO Scholengroep De Langstraat. Binnen deze scholengroep heeft het Dr. Mollercollege een eigen plaats met een eigen identiteit. Met ingang van 2010 functioneren de twee vestigingen in Waalwijk en Kaatsheuvel zelfstandig: ieder met een eigen onderwijsbeleid en budget. Sinds 2014 draagt de vestiging in Kaatsheuvel de naam Van Haestrechtcollege.

Vanaf augustus 2014 is het Dr. Mollercollege verhuisd naar de Olympiaweg, waar de school samen met de Walewyc-mavo en het stafbureau gevestigd is.

Het nieuwe onderwijsconcept

In de afgelopen jaren is er nagedacht over hoe het onderwijs de komende jaren beter aan kan sluiten bij de behoeften van de leerlingen. Met name is nagedacht over wat er nodig is om de leerlingen meer te motiveren voor het leren. Twee belangrijke voorwaarden kwamen daarbij nadrukkelijk in beeld. Leerlingen zijn meer gemotiveerd als de lesstof beter aansluit bij hun leerbehoeften (1), als er meer maatwerk geboden wordt. Daarvoor is het nodig dat leerlingen meer gerichte keuzes kunnen maken. Daarnaast is goede feedback (2) op de leerresultaten van groot belang.

Het lesrooster bestaat voor een groot deel uit lessen van 90 minuten met daarnaast lessen van 45 minuten. Omdat er minder startmomenten zijn, biedt de dagindeling veel meer rust en voorkomt dat de tassen overvol zijn. Het mentoruur en de studieles vinden plaatst in de check-in en check-out momenten. We groeien stap voor stap naar een situatie waarbij leerlingen de lessen van 90 minuten maximaal 1/3 van de les instructietijd zal zijn. De resterende tijd is voor extra (vaak individuele) instructie, begeleid werken en/of zelfstandig werken. Leerlingen die de werktijd goed benutten zullen thuis weinig of geen maakwerk hebben. Het leerwerk zal zeker nog voor een behoorlijk deel thuis plaatsvinden.

Elke dag start met een check-in. Deze momenten worden gebruikt door leraren en leerlingen om persoonlijke en klassikale gesprekken te voeren. Ook kunnen er toetsen worden ingehaald of besproken en er kan bijvoorbeeld een extra les worden gepland. Of een leerling er moet zijn, hangt af van de afspraak die de leerling maakt met de mentor of leraar. Aan het eind van de dag is er een check-out. Die kan ook gebruikt worden voor zaken die in de check-in een plek krijgen, maar je kunt ook met je talent aan de slag gaan. Er is dan bijvoorbeeld tijd voor verrijking (kunst-, sport-, cultuur, onderzoekend leren, debatclub, Pharos) of een invulling die past bij een specifiek taal.