Verzuim

Het ziekmelden van uw kind doet u vanaf 21 oktober 2019 bij voorkeur via Magister 6. Dat kan via Magister Web of via de Magister App. Op de website staat een handleiding m.b.t. ziekmelden.
Met de zorg voor kwaliteit en het inrichten van een veilige school wil het Dr. Mollercollege het lesverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum beperken. Lesverzuim wordt gecontroleerd en geregistreerd door een daartoe aangestelde ”verzuimcoördinator”. In verband met de controle wordt van ouders verwacht dat zij te verwachten afwezigheid vooraf schriftelijk of telefonisch melden aan de school. In geval van onverwachte afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte, vragen wij ouders dit vóór 08:30 uur via de Magister App te melden.

Ongeoorloofd lesverzuim kan leiden tot schorsing voor een of meerdere dagen. De school werkt in dit kader nauw samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente en is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden.