Verzuim

Het ziekmelden van uw kind doet u bij voorkeur voor 08:30 uur door te bellen naar school of via Magister 6. Dat kan via Magister Web of via de Magister App. Deze melding van ziekteverlof via de app is voor een hele dag. Op de website staat een handleiding m.b.t. ziekmelden.

Met de zorg voor kwaliteit en het inrichten van een veilige school wil het Dr. Mollercollege het lesverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum beperken. Lesverzuim wordt gecontroleerd en geregistreerd door een daartoe aangestelde ”verzuimcoördinator”. In verband met de controle wordt van ouder(s)/verzorger(s) verwacht dat zij te verwachten afwezigheid (anders dan ziekte) vooraf schriftelijk of telefonisch melden aan de school. Het is niet de bedoeling dat dit type verzuim wordt gemeld via Magister. Ongeoorloofd lesverzuim kan leiden tot schorsing voor een of meerdere dagen. De school werkt in dit kader nauw samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente en is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden.