Examenresultaten
Schooljaar Opleiding Kandidaten Gezakt Geslaagd % Geslaagd
2017 havo 115 17 98 85%
vwo 78 6 72 92%
2018 havo 115 18 97 85%
vwo 100 11 88 88%
2019 havo 127 24 103 81%
vwo 105 10 95 90%

 

Percentage VSV-ers OMO SG De Langstraat

Sinds februari 2017 is een nieuwe website Onderwijscijfers.nl beschikbaar met informatie over voortijdig schoolverlaten. De cijfers over schooluitval worden vanaf 2017 op een andere manier aan u gepresenteerd (opgesplitst naar schoolverlaters in de onderbouw- en bovenbouw). U vindt de link naar de website hier.

Schoolresultaten

Gegevens over de interne doorstroom binnen de school vindt u op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier voor een directe link.

Uitgebreide rapportage interne doorstroom uit Vensters voor Verantwoording.