Aannamebeleid

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 moeten scholen voor voortgezet onderwijs zich baseren op het schooladvies van de basisschool dat elke leerling voor 1 maart krijgt. Zij mogen toelating niet meer laten afhangen van de uitkomst van de eindtoets. Leerlingen wordt op basis van dit schooladvies toegang verleend tot het voortgezet onderwijs.

N.B. Leerlingen moeten passen binnen het ondersteuningsprofiel van onze school. Voor verdere informatie zie het schoolondersteuningsplan van onze school.

De school behoudt zich het recht voor om zelf te bepalen of een leerling geplaatst wordt in het tweetalig-onderwijs. Toelating geschiedt op basis van geschiktheid voor de opleiding. Ook moet de leerling minimaal een B/II score hebben voor begrijpend lezen. Daarbij gelden de volgende mogelijkheden:

Advies
Plaatsing
Havo / havo-vwo havo/vwo NL of havo/vwo TTO
op deze afdeling wordt les gegeven en getoetst op havo-niveau
Vwo atheneum/gymnasium NL of atheneum/gymnasium TTO
op deze afdeling wordt les gegeven en getoetst op vwo-niveau. Leerlingen met een mavo/havo advies kunnen zich niet op het Dr. Mollercollege aanmelden.
Normen instroom havo 4 vanuit mavo 4

De mavo/tl 4 leerling die examen doet in 6 vakken is toelaatbaar bij een gemiddeld SE-cijfer van 6,8 of hoger.
Leerlingen die 7 vakken hebben zijn automatisch toelaatbaar tot havo 4.

Wijziging van schoolsoort, profiel of pakket

Er kan tussentijds niet van schoolsoort, profiel of pakket veranderd worden.

Voor wijzigingen van schooltype of van pakket in 2021-2022 gelden op onze school de volgende regels:
  1. Een verandering van schooltype of vakkenpakket kan bij de adjunct-directeur van betreffende afdeling schriftelijk worden aangevraagd. Natuurlijk heb je van te voren al met je mentor en/of de decaan gesproken over de mogelijke consequenties voor de keuze van een vervolgopleiding.
  2. Voor verandering is schriftelijk toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) nodig. Het is niet mogelijk om je pakket tijdens een schooljaar te wijzigen.
  3. Aan de leerling kan gevraagd worden, bij verandering van vakkenpakket, om een toets te maken in het nieuwe vak over de reeds behandelde leerstof. De verandering wordt alleen toegestaan als het resultaat van deze toets voldoende is.
  4. De uiteindelijke beslissing ligt bij de adjunct-directeur van de (ontvangende) afdeling.