• Dagindeling Dr. Mollercollege
 • 1e uur: Check-in
 • 2e uur: Instructie + Verwerken
 • 3e uur: Instructie + Verwerken
 • Pauze
 • 4e uur: Instructie + Verwerken
 • 5e uur: Instructie + Verwerken
 • Pauze
 • 6e uur: Instructie + Verwerken
 • 7e uur: Instructie + Verwerken
 • Pauze
 • 8e uur: Instructie + Verwerken
 • 9e uur: Check-out
 • Tijd
 • 08.15 - 08.45 uur
 • 08.45 - 09.30 uur
 • 09.30 - 10.15 uur
 • 10.15 - 10.30 uur
 • 10.30 - 11.15 uur
 • 11.15 - 12.00 uur
 • 12.00 - 12.30 uur
 • 12.30 - 13.15 uur
 • 13.15 - 14.00 uur
 • 14.00 - 14.15 uur
 • 14.15 - 15.00 uur
 • 15.00 - 15.45 uur

De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar hun lesrooster. Gedurende het schooljaar kan dit rooster gewijzigd worden in verband met wisselingen in het personeel. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij alle dagdelen van 08:00 tot 17:00 uur beschikbaar zijn (zie leerlingenstatuut). Ook het dagrooster kan vanwege afwezigheid van een docent veranderen. De leerlingen hebben via de Magister- of Zermelo-app altijd een actuele inzage in deze wijzigingen.

De jaarkalender is te vinden op de website van de school.