Lestijden klas 1 havo/vwo
1e uur 08.20 – 09.10 uur
2e uur 09.10 – 10.00 uur
3e uur 10.00 – 10.50 uur
Pauze 10.50 – 11.10 uur
4e uur 11.10 – 12.00 uur
5e uur 12.00 – 12.50 uur
Pauze 12.50 – 13.20 uur
6e uur 13.20 – 14.10 uur
7e uur 14.10 – 15.00 uur
8e uur 15.00 – 15.50 uur
9e uur 15.50 – 16.40 uur
Lestijden klas 2 t/m 6 havo/vwo
1e uur 08.20 – 09.10 uur
2e uur 09.10 – 10.00 uur
Pauze 10.00 – 10.20 uur
3e uur 10.20 – 11.10 uur
4e uur 11.10 – 12.00 uur
Pauze 12.00 – 12.30 uur
5e uur 12.30 – 13.20 uur
6e uur 13.20 – 14.10 uur
7e uur 14.10 – 15.00 uur
8e uur 15.00 – 15.50 uur
9e uur 15.50 – 16.40 uur
Lestijden verkort rooster klas 1 havo/vwo
1e uur 08.20 – 09.00 uur
2e uur 09.00 – 09.40 uur
3e uur 09.40 – 10.20 uur
Pauze 10.20 – 10.40 uur
4e uur 10.40 – 11.20 uur
5e uur 11.20 – 12.00 uur
6e uur 12.00 – 12.40 uur
Pauze 12.40 – 13.10 uur
7e uur 13.10 – 13.50 uur
8e uur 13.50 – 14.30 uur
9e uur 14.30 – 15.10 uur
Lestijden verkort rooster klas 2 t/m 6 havo/vwo
1e uur 08.20 – 09.00 uur
2e uur 09.00 – 09.40 uur
Pauze 09.40 – 10.00 uur
3e uur 10.00 – 10.40 uur
4e uur 10.40 – 11.20 uur
5e uur 11.20 – 12.00 uur
Pauze 12.00 – 12.30 uur
6e uur 12.30 – 13.10 uur
7e uur 13.10 – 13.50 uur
8e uur 13.50 – 14.30 uur
9e uur 14.30 – 15.10 uur

De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar hun lesrooster. Gedurende het schooljaar kan dit rooster gewijzigd worden in verband met wisselingen in het personeel. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij alle dagdelen van 08:00 tot 17:00 uur beschikbaar zijn (zie leerlingenstatuut). Ook het dagrooster­ kan vanwege afwezigheid van een docent veranderen. De leerlingen worden tijdig op de hoogte gebracht van deze wijzigingen via het informatiebord in de school en de website van de school.

Op bijzondere dagen geldt er een zogenaamd ‘verkort rooster’ om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. De lessen duren dan 40 in plaats van 50 minuten. Het spreekt voor zich dat voor aanwezigheid bij activiteiten buiten lesverband afwijkende tijden gehanteerd kunnen worden.

De jaarkalender is te vinden op de website van de school.