C.J.M. (Kees) Maas MSc, directeur Dr. Mollercollege

Het Dr. Mollercollege is een school met een rijk verleden. Ruim 105 jaren verzorgen we onderwijs aan leerlingen uit Waalwijk en omgeving. Onze school wordt vormgegeven door mensen van deze tijd en is dan ook springlevend en bruist van activiteiten. Er wordt zowel door leerlingen als medewerkers hard gewerkt om aan het eind van het schooljaar een klinkend resultaat neer te kunnen zetten.

Het Dr. Mollercollege heeft circa 1.250 leerlingen en ca. 105 medewerkers. Iedereen die bij het wel en wee van onze school betrokken is, kan deze gids als handzame brochure gebruiken. De gids biedt ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen informatie om een weloverwogen keuze te maken voor een school voor voortgezet onderwijs. Natuurlijk wordt gekozen voor een school die het best past bij de mogelijkheden en kwaliteiten van de leerling. Een school die begeleidt naar volwassenheid, op een manier die aansluit bij de ideeën van ouder(s)/verzorger(s) en leerling.

Daarnaast is deze gids bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen die de keuze voor het Dr. Mollercollege al gemaakt hebben. Zij vinden in deze gids de informatie, die van belang is voor de dagelijkse gang van zaken op school. Met de gids wil de school ook de communicatie tussen school, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen bevorderen.

Het is onmogelijk om in deze schoolgids alle informatie te verwerken die betrekking heeft op het reilen en zeilen van het Dr. Mollercollege. Daarom zijn in de gids regelmatig verwijzingen opgenomen naar andere informatiebronnen. Hiernaast krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar actuele informatie over de dagelijkse gang van zaken. Uiteraard kan voor informatie ook altijd contact opgenomen worden met de school.

Ik hoop van harte dat deze schoolgids een aanzet geeft tot het kiezen voor het Dr. Mollercollege als toekomstige school of een bevestiging is van de eerder gemaakte keuze.

C.J.M. (Kees) Maas MSc
directeur Dr. Mollercollege

N.B. Omwille van de leesbaarheid is steeds “hij/zijn” gebruikt in de tekst. Waar “hij/zijn” staat, kan uiteraard ook “zij/haar” worden gelezen (indien van toepassing).