Identiteit van de school

Het Dr. Mollercollege wil haar leerlingen begeleiden in de groei naar volwassenheid en hen bewust maken van hun plaats in de samenleving. Dit gebeurt vanuit een katholieke levensovertuiging met de daarbij behorende christelijke waarden. Onze levensovertuiging uit zich in een aantal activiteiten dat gekoppeld is aan belangrijke momenten in het schooljaar, zoals de periode rond Kerstmis of een goede doelen actie. Maar onze levensovertuiging uit zich vooral in de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan.

De schoolcultuur is er een waarin duidelijke regels zijn, maar waar ook ruimte is voor de individuele situaties waarin leerlingen soms verkeren en die maatwerk vereisen. Respect voor elkaar en elkaars opvattingen staan daarbij centraal.

De communicatie over wat we waardevol vinden, is uitermate belangrijk in de verdere ontwikkeling van de identiteit die we als school voorstaan. Deze communicatie vindt plaats bij alle vakken.