Identiteit van de school

De kernwaarden in het strategisch beleidsdocument Koers 2023 van OMO zijn goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Deze kernwaarden vertalen wij in de opdracht: “samen maken we jouw ambities waar”. We willen het beste uit onze leerlingen, maar ook uit al onze medewerkers naar boven halen. Het is onze overtuiging dat dit alleen maar kan in een veilige en vertrouwde leef- en leergemeenschap, waarin het fijn is om te leren en te werken. Het Dr. Mollercollege wil een gemeenschap zijn waarin een cultuur heerst van dialoog, vreedzaam samenleven en actieve participatie.

We hebben als school niet alleen de opdracht om te zorgen voor de kwalificatie voor een vervolgopleiding, maar ook om het leren samenleven en het voorbereiden van jonge mensen als deelnemer aan de maatschappij. Voor de ontwikkeling van een mens in de sociale context is een gemeenschap nodig. De school is dé ontmoetingsplek waarin de (jonge) mens in verbinding met leeftijdgenoten en volwassenen tot positieve groei komt. De school is een oefenplaats voor kritisch en creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is. Een plek waar een bijdrage wordt geleverd aan een zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar plaats is voor iedereen.

Wij zijn ervan overtuigd dat goed onderwijs zich moet richten op het verwerven van kennis, vaardigheden en houding (kwalificatie). In de jaren dat de leerling in de school zijn, ontwikkelen ze zich tot aankomend volwassene, een belangrijke periode waarin de persoonsontwikkeling en socialisatie vorm krijgen. Het Dr. Mollercollege wil leerlingen leren samen te leven en voor te bereiden op de interculturele samenleving (socialisatie). Onze school wil de plek zijn waar het persoonlijke talent van iedere leerling zich kan ontwikkelen (persoonsvorming). Deze ontwikkeling vindt plaats in relatie met de internationale omgeving.

De communicatie over wat we waardevol vinden, is uitermate belangrijk in de verdere ontwikkeling van de identiteit die we als school voorstaan. Deze communicatie vindt plaats bij alle vakken.