Sponsorbeleid

Soms krijgt een school middelen via sponsoring. Als dat zo is geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

De Scholengroep heeft het landelijke convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” doorvertaald in een schooleigen regeling. Deze is goedgekeurd  door de MR en vindt u hier.