Sponsorbeleid

Deze richtlijnen staan in het convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022. Dit convenant ligt op de schooladministratie of kunt u hier downloaden.