Regenboogzebrapad

In oktober 2019 hebben de leerlingen uit havo 2 het project “De leefbare wijk” gedaan. Ze hebben de wijken van Waalwijk onderzocht en aanbevelingen gedaan voor de gemeente. Een van de aanbevelingen was het aanleggen van een regenboogzebrapad. De wethouders waren erg enthousiast en op 18 februari hebben elf leerlingen een voorstel voor een locatie ingediend bij wethouder Bakker.

Het voorstel wordt besproken met de verkeerscoördinator en binnenkort worden de leerlingen weer uitgenodigd om de vervolgstappen te bespreken. Het streven is om voor oktober 2020 het regenboogzebrapad aan te leggen in Waalwijk.