Regenboogzebrapad

Op 9 september hebben vier leerlingen uit havo 3 het Regenboogzebrapad in Waalwijk geopend met de wethouder.

Vorig jaar hebben deze leerlingen de leefbaarheid van Waalwijk onderzocht. De wijken van Waalwijk zijn beoordeeld op twaalf punten zoals groen- en watervoorziening, veiligheid en luchtkwaliteit. Uit het onderzoek zijn aanbevelingen gekomen, die aan het college van burgemeester en wethouders zijn voorgelegd door de leerlingen.

Vooral voor de veiligheid in de wijk zijn veel aanbevelingen gedaan. De leerlingen merkten op dat er weinig zebrapaden en veilige oversteekplaatsen zijn. In het kader van Paarse Vrijdag werd het idee om een regenboogzebrapad aan te leggen in Waalwijk goed ontvangen. Elf leerlingen hebben onderzoek gedaan naar een locatie voor het regenboogzebrapad en dit gepresenteerd aan de wethouder. Het zebrapad in de Wilhelminastraat was de beste plek.

De leerlingen hebben dit project gedaan in het kader van burgerschapsvorming. Wij zijn trots op onze leerlingen!

(Marijke de Jongh)