Meer dan honderd jaar in vogelvlucht

In 1911 werd in de Waalwijkse gemeenteraad voor het eerst gesproken over de oprichting van een handelsdagschool. Vijf jaren later, op 6 september 1916 opende de handelsdagschool. Men startte met een eerste en tweede klas met in totaal 17 jongens. De lessen vonden plaats in een groot herenhuis aan de Grotestraat.

Een groter gebouw en eindelijk ook meisjes als leerling

In 1923 waren er 92 leerlingen en de school trok in de Rijsknormaalschool aan de Mr. van Coothstraat.  In 1931 kreeg de school een driejarige hogere burgerschool (H.B.S.) die vervolgd kon worden met de tweejarige Hogere Handelsschool.

Na de Tweede Wereldoorlog begon men intern te praten over een nieuw gebouw en vanaf het schooljaar 1946/1947 werden eindelijk meisjes toegelaten op de school met de oprichting van de Middelbare Meisjes School (M.M.S.).

Het eerste echt eigen gebouw

Aan de latere Burgemeester Moonenlaan verrees een gloednieuw gebouw dat op 8 september 1953 in gebruik werd genomen. De nieuwe officiële naam van de school werd Dr. Mollercollege. Op 1 september 1955 begon de school met een gymnasiumafdeling.

Onderdeel van de scholengroep

Het Dr. Mollercollege fuseerde in 1993 met de Michaël-mavo in Waalwijk en in 1995 met de Scholengemeenschap Crispijn in Kaatsheuvel. In 1999 fuseerde het Dr. Mollercollege met de Walewyc-mavo in Waalwijk en het d’Oultremontcollege in Drunen en Vlijmen tot Instelling voor R.K. Voortgezet Onderwijs in de Langstraat. In 2004 werd de naam gewijzigd in OMO Scholengroep De Langstraat.

Klaar voor de toekomst

In 2014 betrok de school samen met de Walewyc-mavo het huidige prachtige gebouw aan de Olympiaweg. De school ontwikkelt zich gestaag. Nieuwe onderwijsvormen worden in de lessen geïntroduceerd en de internationale profilering staat als een huis.