Medezeggenschapsreglement deelraden

Hier vindt u het medezeggenschapsreglement van de deelraden van OMO SG de Langstraat.

Medezeggenschapsreglement deelraden