Huishoudelijk reglement

Hier vindt u het huishoudelijke reglement van de deelraden van OMO Scholengroep De Langstraat.

Huishoudelijk reglement deelraden