Deelraad MR

Onder het kopje deelraad vindt u de volgende informatie:

  • Algemene informatie over Deelraad MR
  • Medezeggenschapsreglement deelraden
  • Huishoudelijk reglement
  • Besluitenlijsten