Aanpassing schoolgebouw

Door een toenemende vraag naar flexibilisering van het onderwijs is er behoefte aan meer flexibele ruimtes in de school.

Vanaf de herfstvakantie (16 oktober 2017) t/m maart gaat er gebouwd worden. Bovenop de personeelskamer (tussen de vleugels van het Dr. Mollercollege en de Walewyc mavo in) komen drie lokalen die ook tot één grote ruimte of een grotere en kleinere ruimte zijn om te vormen.

Gedurende de periode dat er gebouwd wordt, zal er van tijd tot tijd wat overlast zijn. In overleg met de aannemer proberen we dat tot een minimum te beperken. Bij de in gebruik name van de nieuwe ruimte is onze school helemaal toekomstproef.

 

20-11-2017 De ruimte is inmiddels waterdicht!