Vakantie

 Vakantieplanning 2017-2018
 Herfstvakantie 16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017
 Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 05 januari 2018
 Voorjaarsvakantie 12 februari 2018 t/m 16 februari 2018 (let op: data wijken af van adviesdata Rijksoverheid
 Goede vrijdag 30 maart 2018
 Tweede Paasdag 2 april 2018
 Meivakantie 23 april 2018 t/m 04 mei 2018
 Hemelvaart 10 mei 2018 t/m 11 mei 2018
 Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
 Zomervakantie 9 juli 2018 t/m 17 augustus 2018

Let op: Deze vakantiedata kunnen afwijken van de adviesdata van de Rijksoverheid.

 

Leerplicht en verlof
Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van bij ‘gewichtige omstandigheden’. Voor het verkrijgen van verlof, dat wil zeggen afwezigheid met toestemming, dient om teleurstellingen te voorkomen ruim van tevoren contact op te worden genomen met de schoolleiding. De directie van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent van de gemeente.