Verzuim

Met de zorg voor kwaliteit en het inrichten van een veilige school wil het Dr. Mollercollege het lesverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum beperken. Lesverzuim wordt gecontroleerd en geregistreerd door een daartoe aangestelde ”verzuimcoördinator”. In verband met de controle wordt van ouders verwacht dat zij te verwachten afwezigheid vooraf schriftelijk of telefonisch melden aan de school. In geval van onverwachte afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte, vragen wij ouders dit ’s ochtends tussen 07:50 en 08:30 uur telefonisch te melden aan de leerlingenbalie van de school. Bij terugkomst op school moet er een schriftelijke of telefonische verklaring van de ouders overlegd worden.

Ongeoorloofd lesverzuim kan leiden tot schorsing voor een of meerdere dagen. De school werkt in dit kader nauw samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente en is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden.

Afspraken bij een tandarts of bij andere artsen dienen vooraf doorgegeven te worden bij de leerlingenbalie. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk door het inleveren van een Lesverzuim-betermelding formulier.

Tevens kan dit briefje gebruikt worden voor het beter melden van uw kind. Een betermelding kan ook telefonisch doorgegeven worden.