Verzuimprotocol

Onderstaand verzuimprotocol dient als leidraad en vraagbaak voor het beleid dat de school hanteert inzake verzuim en verlof en sluit aan bij de voorschriften welke het ministerie stelt.

Verzuimprotocol