School Ondersteunings Plan

In onderstaand schoolondersteuningsplan is vastgelegd welk ondersteuningsaanbod onze school heeft in basis en extra zorg en hoe de expertise is gegarandeerd of behouden blijft ten behoeve van het aanbod.

SOP Dr. Mollercollege 2018-2022