Pestprotocol

Onderstaand pestprotocol is geschreven voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de school. Het geeft het beleid van onze school weer ten aanzien van pesten. Het is onderdeel van het Schoolveiligheidsbeleid. Hierbij volgen wij de ‘Regeling ten aanzien van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie en de klachtenregeling van OMO.

Pestprotocol