Wat is het?

Leerlingen uit de bovenbouw (h/v) melden zich vrijwillig aan (eventueel op oproep door de
mentoren) om bijlessen te verzorgen voor leerlingen uit alle leerjaren die behoefte hebben
aan extra ondersteuning. Ze geven zelf aan in welk(e) vak(ken) ze bijles willen geven.
De coördinator van ‘leerlingen ondersteunen leerlingen’ houdt in een excel-bestand het
overzicht van de namen en de vakken van deze leerlingen bij.
Vervolgens melden leerlingen die ondersteuning willen zich via de mentoren bij de
coördinator aan. Deze zoekt een match qua vak (en eventueel type leerling), brengt de
leerlingen met elkaar in contact en licht de mentor in zodat die met de ouders contact kan
zoeken (onder andere voor de financiële bijdrage).

Wat kost het?

Per 50 minuten ontvangt de leerling die bijles geeft € 5,-. Betaling regelen ze onderling, in
afstemming met de ouders van de leerling die de ondersteuning ontvangt. De leerlingen
regelen samen hoe vaak en wanneer ze samen komen. Begeleiding dient plaats te vinden
op school.
Als de begeleiding stopt, dient de mentor of de leerling die de bijles verzorgt, dit zelf even bij
de coördinator aan te geven, zodat deze leerling weer in de ‘pool’ kan.

Opbrengst

Voordelen voor de verzorger van de bijles: kleine bijverdienste en je leert immers het meest
als je het een ander uit kunt leggen.
Voordeel voor de leerling die de bijles ontvangt: op een goedkope manier extra
ondersteuning in het vak, op een vertrouwde plek en door een medeleerling van de school
(dus afgestemd op doelgroep).