Over Lyceo

Iedere leerling kan onverhoopt tegen omstandigheden aanlopen die het leren en presteren op school tijdelijk moeilijk maken. Door het bieden van actieve en persoonlijke begeleiding stimuleren de begeleiders van Lyceo leerlingen het beste uit zichzelf te halen en hun ambities waar te maken. Wij zijn beschikbaar op die momenten dat tijdelijk extra inzet wordt gevraagd voor de begeleiding van een kind.

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen komen 2 tot 5 middagen in de week na schooltijd bij ons. Met een vakkundig en enthousiast team staan we iedere dag klaar om leerlingen te begeleiden. We hebben 1 begeleider per 7 leerlingen, wat betekent dat we veel tijd hebben voor plannen, studievaardigheden, overhoringen en het beantwoorden van vragen. Samen met de leerling creëren we aan het begin van de dag meteen overzicht door het maken van een planning. We helpen vervolgens om het werk volgens deze planning af te krijgen. Persoonlijke aandacht en het opdoen van succeservaringen staan bij ons centraal. We werken daarbij met persoonlijke leerdoelen, zodat de leerling stapsgewijs tot betere resultaten kunt komen en weer naar zelfstandigheid kunt werken. Door ons eigen leerlingvolgsysteem, evaluatiegesprekjes en tussentijds contact, houden we ouders/verzorgers uitvoerig op de hoogte.

Bijles en coaching

Tijdens een bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij of zij moeite mee heeft. Na een intakegesprek maken we een plan om doelgericht het betreffende vak bij te spijkeren. De bijlessen vinden plaats in een aparte ruimte en na iedere bijles rapporteren we in ons leerlingvolgsysteem. Voor de bijles wordt gewerkt met een strippenkaartsysteem van 5 of 10 bijlessen. Deze strippenkaarten zijn 12 maanden geldig en inzetbaar voor elk vak.

Examenbegeleiding en het Lyceo Examenjaar

Lyceo verzorgt naast de huiswerkbegeleiding ook examentrainingen, en is inmiddels de grootste examentrainer van Nederland. Gedurende het hele schooljaar worden er examentrainingen aangeboden door het hele land en in de meivakantie zullen er tevens examentrainingen op het Dr. Mollercollege aangeboden worden. In onderstaande link vindt u de mail die is verstuurd aan de ouders van de examenleerlingen. Hierin is o.a. opgenomen hoe u kunt inschrijven.

20181012 Examentraining Lyceo

Meer informatie en contactgegevens

Meer informatie over Lyceo vindt u op www.lyceo.nl. Voor informatie, aanmelden of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met coördinator Annika Janssen via het e-mailadres annika.janssen@lyceo.nl of het telefoonnummer 06-83708038.