Extra ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van onze school, mevrouw de Kok (0416-332863 of m.dekok@drmollercollege.nl).

Voor verdere informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar:

Passend Onderwijs op het Dr. Mollercollege