Formulier lesverzuim en betermelding

Afspraken bij een tandarts of bij andere artsen dienen vooraf doorgegeven te worden bij de leerlingenbalie. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk door het inleveren van een Lesverzuim-betermelding formulier.

Tevens kan dit briefje gebruikt worden voor het beter melden van uw kind. Een betermelding kan ook telefonisch doorgegeven worden.