Meldcode huiselijk geweld

In onderstaande meldcode is opgenomen:

  • Het stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • De verdeling van verantwoordelijkheden voor het zetten van de stappen en het beslissen over het al dan niet doen van een melding;
  • Verantwoordelijkheden van OMO Scholengroep De Langstraat.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling OMO SG De Langstraat