Klachtenreg. OMO

Ondanks dat we ons best doen om de kwaliteit van het onderwijs voor onze leerlingen te waarborgen, kan het voorkomen dat u als ouder(s)/verzorger(s) een klacht heeft. Wij vragen u dan in eerste instantie contact op te nemen met een van onze adjunct-directeuren. Voor de havo-afdeling met mevrouw R. Melfor (r.melfor@drmollercollege.nl) en voor de vwo-afdeling met de heer J. Dierx (j.dierx@drmollercollege.nl). Omdat wij deel uitmaken van Ons Middelbaar Onderwijs kunt u daarnaast gebruik maken van onderstaande klachtenregelingen.

Algemene klachtenregeling

Regeling: Klachtenregeling.pdf

Hieronder vallen • zaken die niet onder leerlingenzaken of persoonlijke integriteit vallen (bijvoorbeeld een klacht over lesuitval, bejegening of de kwaliteit van het onderwijs)

Stap 1: Dien de klacht in bij de rector/algemeen directeur van de school.  Een algemene klacht wordt altijd eerst op school behandeld.
Stap 2: Kom je er samen niet uit? Dien een klacht in bij de klachtencommissie:

Klachtencommissie OMO
Reitseplein 8
5037 AA Tilburg
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
T 013-59 44 446

Klacht indienen: omo.klachtregeling.nl

 

Leerlingenzaken

Regeling: Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken

Hieronder vallen • klachten over toelating, bevordering of afwijzing tot een volgend leerjaar • onregelmatigheden bij het eindexamen • schorsing of definitieve verwijdering

Stap 1: Probeer eruit te komen met degene die het besluit heeft genomen.
Stap 2: Lukt dat niet? Dien bezwaar in bij de rector/algemeen directeur.
Stap 3: Kom je er samen niet uit? Dien dan een beroep in bij de regionale beroepscommissie leerlingenzaken via de rector/algemeen directeur van de eigen school.

 

Persoonlijke integriteit

Regeling: Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie

Hieronder vallen • seksuele intimidatie • agressie  • geweld (waaronder pesten) • discriminatie

Stap 1: Meld dit bij de rector/algemeen directeur.
Stap 2: Dien een klacht in bij de klachtencommissie:
Klachtencommissie OMO
Reitseplein 8
5037 AA Tilburg
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
T 013-59 44 446

Klacht indienen: omo.klachtregeling.nl
N.B. Indien nodig kan de klager vóór het indienen van een klacht bij het secretariaat van de klachtencommissie informeren welke instantie bevoegd is en of de eventuele voorfase afdoende is doorlopen.