Als u klikt op onderstaande link, ziet u het aanvraagformulier dat nodig is voor het aanvragen van vakantie en verlof (anders dan voor arts- of tandartsbezoek) voor minder dan 10 schooldagen.

Wilt u dit formulier voor zover mogelijk invullen en in (laten) leveren bij onze verzuimcoördinator, mevrouw Gordijn.

Aanvraagformulier verlof leerplichtwet