In verband met de wijziging van de Privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de besluitenlijsten van de ouderraad vooralsnog niet geplaatst op deze website. Zodra de website ingericht is met een besloten gedeelte worden deze alsnog gepubliceerd.