Wie zijn wij en wat doen wij?

Het Dr. Mollercollege heeft een actieve Ouderraad. De Ouderraad vergadert 6 keer per schooljaar. Dit is een overlegmoment met de schoolleiding van het Dr. Mollercollege.
Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende reguliere vergaderingen gepland: 2 september 2019,
30 oktober 2019, 8 januari 2020, 19 maart 2020, 7 mei 2020 en 24 juni 2020.

De Algemene Leden Vergadering is gepland op donderdag 19 maart 2020, voorafgaand aan de vergadering van de Ouderraad.

De huidige Ouderraad bestaat uit de volgende personen:

 • Frans Klis, lid sinds 2010/2011, vertegenwoordigt 4 VWO-TTO
 • Gerdina de Louw, lid sinds 2012/2013, vertegenwoordigt 6 VWO-TTO
 • Marian Koene, lid sinds 2015/2016, vertegenwoordigt 5 HAVO
 • Moniek Dupuis, lid sinds 2015/2016, vertegenwoordigt 5 VWO
 • Dennis Münninghoff, lid sinds 2016/2017, vertegenwoordigt 3 HAVO-TTO
 • Alex Robert Vrijenhoek, lid sinds 2017/2018, vertegenwoordigt 3 GYM-TTO
 • Manuela Brok, lid sinds 2018, vertegenwoordigt 4 VWO-TTO
 • Alexander Teuling, lid sinds 2018, vertegenwoordigt 2 HAVO en 4 HAVO
 • Michiel van de Water, lid sinds 2018, vertegenwoordigt 3 HAVO
 • Barry Pieters, lid sinds 2018, vertegenwoordigt 4 GYM-TTO en 5 VWO-TTO
 • Jeannette Kleijne, lid sinds 2019, vertegenwoordigt 2 VWO-TTO

Hebt u vragen of wellicht interesse om als actief lid onze vergaderingen bij te wonen, stuur dan een e-mail naar ouderraad@drmollercollege.nl.
Wij horen graag van u!

Wat doet de Ouderraad ook al weer?

De Ouderraad is er om de belangen van kind en ouders te behartigen met het oog op onderwijs en (levens)vorming.
Om dit tot stand te brengen adviseert en denkt de Ouderraad mee over schoolzaken.

Daarnaast speelt de Ouderraad een grote rol in het bevorderen van het contact tussen ouders onderling en tussen ouder en school.

De Ouderraad stelt zaken aan de orde, zoals bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid of het volgen van een extra vak in de bovenbouw. Ook kijkt de Ouderraad of de regels die zijn vastgesteld in de praktijk werkbaar zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan het leerlingenstatuut. Daarnaast werkt de Ouderraad nauw samen met de Deelschool Advies Raad.

Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn verder de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsontwikkeling, het schoolplan, de samenwerking met de Walewyc, het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom school, hoe omgaan met roken, drugs en alcohol, de kantine en hele praktische zaken zoals bijvoorbeeld kapstokken en kluisjes.

Ook organiseert de Ouderraad jaarlijks een themabijeenkomst voor alle ouders.

Kunt u als ouder naar een vergadering van de Ouderraad?

U bent altijd van harte welkom bij de (jaar)vergadering van de Ouderraad.

Meer doen voor de Ouderraad?

De ouders van de Ouderraad zijn erg blij met ouders die belangstelling hebben om mee te doen en die zich actief willen inzetten. Interesse? U kunt zich melden bij ouderraad@drmollercollege.nl

Ouders van de Ouderraad werken nauw samen met ouders van de Deelschool Advies Raad. Ook deze vergaderingen kunt u bijwonen. U kunt zich dan aanmelden bij deelraadmr@drmollercollege.nl