Wie zijn wij en wat doen wij?

Het Dr. Mollercollege heeft een actieve Ouderraad. De Ouderraad vergadert 7 keer per schooljaar. Dit is een overlegmoment met de schoolleiding van het Dr. Mollercollege.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende vergaderingen gepland: 20 september 2018, 29 oktober 2018, 17 december 2018, 22 januari 2019, 21 maart 2019, 22 mei 2019 en 19 juni 2019.

De Algemene Leden Vergadering is gepland op donderdag 21 maart 2019, voorafgaand aan de OR-vergadering.

De huidige OR bestaat uit de volgende personen:

 • Frans Klis, lid sinds 2010/2011, vertegenwoordigt 6 VWO en 3 GYM-TTO
 • Gerdina de Louw, lid sinds 2012/2013, vertegenwoordigt 5 VWO-TTO
 • Marian Koene, lid sinds 2015/2016, vertegenwoordigt 6 VWO-TTO en 4 HAVO
 • Moniek Dupuis, lid sinds 2015/2016, vertegenwoordigt 6 GYM-TTO en 4 VWO-TTO
 • Michelle van Tol, lid sinds 2016/2017, vertegenwoordigt 4 VWO-TTO
 • Dennis Münninghoff, lid sinds 2016/2017, vertegenwoordigt 2 HAVO-TTO
 • Ingrid Kruijssen, lid sinds 2017/2018, vertegenwoordigt 5 HAVO
 • Alex Robert Vrijenhoek, lid sinds 2017/2018, vertegenwoordigt 2 GYM-TTO
 • Manuela Brok, lid sinds 2018, vertegenwoordigt 3 VWO-TTO
 • Alexander Teuling, lid sinds 2018, vertegenwoordigt 3 HAVO
 • Michiel van de Water, lid sinds 2018, vertegenwoordigt 2 HAVO-VWO

Hebt u vragen of wellicht interesse om als actief lid onze vergaderingen bij te wonen, stuur dan een e-mail naar ouderraad@drmollercollege.nl.
Wij horen graag van u!

Wat doet de Ouderraad ook al weer?

De Ouderraad stelt zaken aan de orde die niet onder de formele bevoegdheid van de Deelraad vallen. Dit kunnen geheel nieuwe onderwerpen zijn, zoals ouderbetrokkenheid of het volgen van een extra vak in de bovenbouw. Ook kijkt de Ouderraad of de formele regels die in de Deelraad zijn vastgesteld in de praktijk wel goed werken. Denk bijvoorbeeld aan het leerlingenstatuut.
Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn verder de kwaliteit van het onderwijs, de samenwerking met de Walewyc, het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom school, hoe omgaan met roken, drugs en alcohol, de kantine en hele praktische zaken zoals kapstokken en kluisjes.
Ook organiseert de Ouderraad jaarlijks een themabijeenkomst voor alle ouders.

Kunt u als ouder naar een vergadering van de Ouderraad?

U bent altijd van harte welkom bij de (jaar)vergadering van de Ouderraad.

Meer doen voor de Ouderraad?

De ouders van de Ouderraad zijn erg blij met ouders die belangstelling hebben om mee te doen en die zich actief willen inzetten. Interesse? U kunt zich melden bij ouderraad@drmollercollege.nl

Ouders van de Ouderraad werken nauw samen met ouders van de Deelraad. Deze ouders zijn recentelijk gekozen, in principe voor drie jaar; mochten kinderen eerder onze school verlaten of geslaagd zijn, dan stopt deelname aan de Deelraad.
Ook deze vergaderingen kunt u bijwonen. U kunt zich dan aanmelden bij deelraadmr@drmollercollege.nl

Nuttige websites en links

Op onderstaande websites zijn de ouders van de Ouderraad en Deelraad regelmatig te vinden:
https://www.oudersonderwijs.nl

Vraag de nieuwsbrief aan! ‘Oudersonderwijs’ heeft een goede en snelle adviesdienst, ook voor persoonlijk advies via 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl

http://www.omo.nl
Koepel van alle OMO-scholen. Speciale rubriek voor ouders en leerlingen. U kunt als ouder ook lid worden van OMO. Vraag de nieuwsbrief aan!

http://www.infowms.nl
Zeer uitvoerige website over de wet medezeggenschap op scholen, inclusief alle achtergronden.