Waarom?

 • De toekomstige wereld waarop wij jongeren voorbereiden is voort­durend in beweging, onderwijs moet meebewegen en liefst pro-actief.
 • Het is onze opdracht om leerlingen betrokken en gemotiveerd te laten leren, dat realiseren we door:
 1. De lesstof beter aan te laten sluiten bij hun leerbehoeften (maatwerk) met daarbij horende keuzeruimte voor de leerling
 2. Goede feedback op de leerresultaten te geven
 3. De leerling op zichzelf te laten reflecteren
 • Leerlingen zijn op school bezig met leren in plaats van met presteren.
 • De school is vooral de werkplek.
 • Leerlingen weten aan het einde van hun schooltijd hoe ze hun toekomst willen vormgeven, doordat zij weten waar hun ambities en talenten liggen.
 • Leerlingen leren zelfstandig en auto­noom te handelen.
 • Leerlingen nemen verantwoordelijkheid en nemen positief kriti­sch deel aan de samenleving.
 • Leerlingen ontwikkelen een goed zelfbeeld en weten zich te verhouden tot politiek, cultuur, sport en religie.
Onderwijsontwikkeling in beeld