In ons schoolondersteuningsplan staat beschreven welke basisondersteuning wij bieden, ons schoolondersteuningsprofiel is hiervan een verkorte weergave.

Wij hebben bieden extra ondersteuning aan leerlingen met een hulpvraag. Door het toekennen van faciliteiten aan leerlingen die daar recht op hebben, willen we bereiken dat de onderwijsbelemmering grotendeels wordt gecompenseerd of zelfs wordt weggenomen. In het protocol ondersteunende faciliteiten kun je lezen welke mogelijkheden we hiervoor hebben. Het kan hierbij gaan om faciliteiten die worden toegekend op basis van een diagnose zoals dyslexie, AD(H)D of autisme of om faciliteiten die we tijdelijk toekennen, bijvoorbeeld ten gevolge van een blessure. Ook wordt de procedure rondom het signaleren van en screenen op kenmerken van dyslexie, dyscalculie en opvallend gedrag in dit protocol toegelicht.