Olympiaklas
Leerlingen met een gemengd advies mavo/havo kunnen plaatsnemen in de Olympiaklas, mits de toelatingscommissie positief adviseert. De Olympiaklas staat voor kwalitatief goed onderwijs op havo niveau. Kwalitatief goed onderwijs vereist van alle medewerkers een grote betrokkenheid naar elkaar, de leerlingen en hun omgeving. Dit uit zich in een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een uitgebreid pedagogisch en didactisch handelingsrepertoire. Hierbij combineren wij de pedagogische aanpak van de Walewyc Mavo met de didactische aanpak van het Dr. Mollercollege. Door een intensieve samenwerking proberen beide scholen de leerlingen zo snel mogelijk te begeleiden naar het voor hen meest passende diploma. Via de Olympiaklas krijgen leerlingen met een mavo-havo advies de kans om in 5 jaar een havodiploma of in 4 jaar een mavodiploma te halen. Dit doel bereiken we alleen als iedereen zich veilig en vertrouwd voelt en kan zijn wie hij is. Daarom gaan we respect-, gewetensvol en oprecht met elkaar om. Oftewel we gaan uit van een positieve benadering.