Met de komst van Passend Onderwijs is het van een nog groter belang dat duidelijk is omschreven welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerlingen met een hulpvraag. Door het toekennen van faciliteiten aan leerlingen die daar recht op hebben, willen we bereiken dat de onderwijsbelemmering grotendeels wordt gecompenseerd of zelfs wordt weggenomen.

Het protocol ondersteunende faciliteiten geeft informatie over hoe we op onze school omgaan met extra faciliteiten die we bieden aan leerlingen die daar recht op hebben. Het kan hierbij gaan om faciliteiten die worden toegekend op basis van een diagnose zoals dyslexie, AD(H)D of autisme of om faciliteiten die we tijdelijk toekennen, bijvoorbeeld ten gevolge van een blessure. Ook wordt de procedure rondom het signaleren van en screenen op kenmerken van dyslexie, dyscalculie en opvallend gedrag in dit protocol toegelicht.