Voor leerlingen uit de bovenbouw

Sinds een aantal jaren bieden we leerlingen van de bovenbouw de mogelijkheid deel te nemen aan Olympiades. Dit gebeurt bij de vakken Aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, informatica en EUSO. De olympiades zijn jaarlijkse wedstrijden in exacte vakken waar alle scholieren in de bovenbouw van havo en vwo aan mee kunnen doen. Euso is een wedstrijd voor teams van havo/vwo leerlingen. De testen voor de EUSO bevatten zowel biologische, chemische als natuurkundige elementen.

Voor leerlingen uit de onderbouw

Voor de leerlingen van de onderbouw is er een natuurkundeolympiade, een Beverwedstrijd en De IJso. De beverwedstrijd is een informaticawedstrijd. De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met informatica. De IJSO (International Junior Science Olympiad) is een wedstrijd op het gebied van science voor havo en vwo leerlingen van 15 jaar of jonger. Meedoen kan leerlingen helpen bij het maken van een geschikte profielkeuze.

Wat hopen we hiermee te bereiken?

Deze extra programma’s zijn uitdagend voor leerling en docent en met name het feit, dat talent gezien wordt en leerlingen uitgenodigd worden om hieraan deel te nemen, werkt stimulerend.