ICT op het Moller

In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met laptops in leerjaar 1. De veranderende samenleving, voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en ook de toenemende digitalisering zijn de bron van onze ontwikkeling voor het starten met laptops. We zetten de laptops in ter ondersteuning van ons onderwijs. Met deze vaardigheden zijn onze leerlingen beter voorbereid op de (digitale) toekomst. Leerlingen leren zelfstandig werken, kritisch denken, worden meer eigenaar van hun werk, leren verantwoordelijkheid te nemen en leren goed om te gaan met een laptop.

We willen leerlingen ICT-vaardigheden aanleren, mediawijs maken, digitale geletterdheid vergroten, bewust maken en kritisch laten nadenken over de betrouwbaarheid van bronnen en verschillende vormen van (sociale) media. Dit houdt in dat onze leerlingen in de eerste klas dagelijks gebruik maken van een laptop. Bij bijna alle vakken speelt de laptop een rol in de les. Denk daarbij ook aan digitale leeromgevingen, digitale lesboeken, het werken in een online werkboek, toetsen en opdrachten maken, maar ook persoonlijke ontwikkeling. Samenwerken, experimenteren maar ook praktijkopdrachten worden veelal online gemaakt. De leerling gaat nadenken over zijn of haar identiteit in de digitale wereld. Daarnaast werken we aan de al bestaande kennis over de digitale wereld en de omgang hierin met anderen.

Leerlingen werken bij ons op school met Microsoft 365, er wordt veel gewerkt met de bekende applicaties zoals Word en PowerPoint maar wij gebruiken ook andere (Microsoft) applicaties in onze lessen. Als basis voor elke les gebruiken wij Microsoft Teams, hierin heeft de leerling een dashboard met daarin al zijn/haar vakken. Binnen die omgeving worden bestanden met de klas gedeeld en kan men snel contact hebben met de docent of klasgenoten.