Aanmelden

  • Havo
    Leerlingen die zich willen aanmelden voor havo klas 2 t/m 5 kunnen contact opnemen met mevrouw R. Melfor (r.melfor@drmollercollege.nl of 0416-332863).
  • Vwo
    Leerlingen die zich willen aanmelden voor vwo klas 2 t/m 6 kunnen contact opnemen met de heer J. Dierx (j.dierx@drmollercollege.nl of 0416-332863).

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Op dinsdag 22 juni 2021 worden al onze nieuwe leerlingen om 14.00 uur op onze school ontvangen. Ze maken dan kennis met de mentor en de nieuwe klas. Er wordt op die middag ook al een pasfoto gemaakt.