In de regio Den Bosch/Tilburg bestaat een actief samenwerkingsverband tussen VO- en HO-scholen. Het doel van de samenwerking is de aansluiting van het voortgezet onderwijs (havo) op het hoger onderwijs (hbo) te verbeteren. Enerzijds is het van belang dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs op een proactieve manier kennismaken met het hoger onderwijs en de bijbehorende competenties en vaardigheden en anderzijds willen hbo-instellingen op de hoogte blijven van de leefwereld, behoeften en wensen van VO-scholen en hun leerlingen. Het netwerk richt zich ook op de inhoudelijke aansluiting van het onderwijs, zodat docenten in het voortgezet onderwijs weten welke competenties en vaardigheden op het hbo gevraagd worden van studenten en hoe zij daar in hun vaklessen ruimte voor kunnen maken.

Concrete voorbeelden uit het VO-HO-netwerk: er zijn schakelmodules opgezet, die leerlingen uit havo 5 de kans geven een module in het hoger onderwijs te volgen. Daarnaast kunnen ook leerlingen uit havo 4 kennismaken met het hbo tijdens de zogeheten hbo-oriëntatiemorgen.