Het Dr. Mollercollege neemt samen met alle andere middelbare scholen in Waalwijk deel aan een project uit het Waalwijk Taalrijk beleid https://www.waalwijk.nl/inwoners/waalwijk-taalrijk-2016-2020_41295).  Voor dit project “Meer leesplezier voor jongeren” hebben de scholen gezamenlijk een lokale visie op leesbevordering geformuleerd. De scholen gaan aan de hand van een eigen leesplan aan de slag met geplande activiteiten rond (vrij)lezen die de leesmotivatie en het leesplezier vergroten.

Op het Dr. Mollercollege wordt structureel tijd voor lezen ingeruimd. Doordat de scholieren allemaal aan het begin van het schooljaar een bibliotheekabonnement ontvangen, komt de hele collectie van de Bibliotheek Midden-Brabant vanzelf dichtbij. https://www.bibliotheekmb.nl/vestigingenoverzicht/vestigingen.196610.html/de-bibliotheek-waalwijk/

De vaste leesconsulent van de Bibliotheek  Midden-Brabant levert het hele jaar door ondersteuning aan de docenten en voert eventueel lessen in de klas uit m.b.t. leesplezier. Voor komend schooljaar sluit het Dr. Mollercollege weer aan bij landelijke leesbevorderingsactiviteiten zoals Read2me! (de voorleeswedstrijd voor brugklassen). Misschien komt komend jaar de beste regionale voorlezer wel van deze school (link naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=HW74XqaDYKQ )!

Contactpersonen bij de Bibliotheek  Midden-Brabant: Jacqueline van der Heijden en Ank Joosen

Contactpersoon Dr. Mollercollege: Rosanne Melfor